Мисия


Мисия на фондацията е да подпомага и да насърчава учениците, възпитавайки в тях любов към литературата и хуманитарните науки. Една от основните ни цели е да запазим духа, който гимназията притежава, и с който ние израснахме. Литературата не е просто четиво, тя е неразривна част от живота на хората. Никога не е била само предмет в училище. Тя е любов, тема за обсъждане на учениците, част от живота ни. Продължаваме да вярваме, че тя е неразривно свързана с живота на всеки един от нас.

Ето защо считаме, че поощрявайки децата да четат, те развиват потенциала си, усъвършенстват себе си, като по този начин получават добро образование и по-големи възможности за изява. В динамичния съвременен, високо професионален свят, нуждата от широка обща култура остава на заден план, но ако човек се затвори в тясна специалност и остане сляп към достиженията на изкуството и световната мисъл, той дори в своята специалност ще бъде неразвит. Затова фондацията цели да развива вкуса и възхищението от добрите книги, да разширява общата култура и знанията на възпитаниците на гимназията, да ги насърчава в стремежа им към духовно израстване.