Отчети


Отчет за 2015 година:

I. Приходи:

1. Пари постъпили от дарения: 4 000 лева;

2. Пари постъпили от членски внос: 13 100 лева;

II. Разходи:

 1. Разходи за хонорари на квестори, проверяващи и жури, във връзка с проведен литературен конкурс: 3 375,80 лева;

 2. Разходи за материални награди на победителите в конкурса: 2 600 лева;

 3. Разходи за летен литературен лагер в комплекс „Марина кейп” – гр. Ахелой: 7 646,42 лева;

 4. Административни разходи за издръжка на фондацията: 16 000 лева;

 5. Разходи за собствен принос по проект „Словото на младите”: 1 200 лева.

Отчет за 2014 година:

 I. Приходи:

1. Пари постъпили от дарения: 23 000 лева;

 

II. Разходи:

 1. Административни разходи за издръжка на фондацията: 2 500 лева;

 2. Разходи за хонорари на преподаватели, квестори и жури, във връзка с проведен литературен конкурс в гимназията: 2 010 лева;

 3. Разходи за летен литературен лагер в комплекс „Марина кейп” – гр.Ахелой: 6 000 лева.